2.28.2013

Jak wypełnić zakładkę "Zadania partnera w projekcie"?

W zakładce "Zadania partnera w projekcie" proszę przedstawić działalność partnera Państwa projektu, jego wkład w przygotowanie zamierzenia. Fundacja nie określa, w jakim wymiarze partner ma się angażować w projekt (merytorycznie? finansowo? wspierać prace PR? wszystkie powyższe?). Udział partnera musi być jednak znaczący i możliwy do zweryfikowania.


W polach "Zadania partnera w projekcie" proszę przedstawić w maksymalnie 400 znakach wkład partnera Państwa instytucji w realizację projektu. 

W polu "Potwierdzenie współpracy" proszę załączyć dokument potwierdzający współpracę z partnerem w obu wersjach językowych (dozwolone pliki to PDF i JPG, maksymalna wielkość plików to 5 MB). Zalecamy skanowanie w trybie czarno-białym. W przypadku problemów z załączaniem plików proszę sprawdzić, czy posiadacie Państwo najnowszą wersję Adobe Flash Player. 

W polu "Inni współorganizatorzy" proszę wskazać oryginalne nazwy instytucji i krótko przedstawić zadania współorganizatorów i partnerów w projekcie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz