2.27.2013

Jak wypełnić zakładkę "Opis projektu"?

W zakładce "Opis projektu" należy krótko scharakteryzować Państwa zamierzenie.


Zakładka "Opis projektu" powinien zawierać podstawowe informacje o planowanych działaniach oraz charakterystykę grupy docelowej.


W polu "Sposoby promocji projektu" proszę w maksymalnie 600 znakach przedstawić, w jaki sposób zamierzają Państwo dotrzeć do grupy docelowej projektu oraz poinformować opinię publiczną o jego realizacji.

W "Dokumentacji projektowej" proszę dołączyć w obu wersjach językowych: program wydarzenia (dot. imprez kulturalnych, konferencji etc.), recenzje (dot. projektów wydawniczych i artystycznych), rekomendacje itp. Format plików jest dowolny, ich łączna wielkość to 5MB - zalecamy skanowanie w trybie czarno-białym. W przypadku problemów z połączeniem proszę sprawdzić, czy zainstalowali Państwo najnowszą wersję Adobe Flash Player.

UWAGA: Jeśli planują Państwo załączenie większych plików - prosimy skontaktować się bezpośrednio z menedżerem Państwa projektu. Informację o tym, kto zajmuje się Państwa projektem z ramienia FWPN znajdą Państwo w zakładce "Wnioski wysłane".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz