3.01.2013

Jak wypełnić zakładkę "Dane partnera"?

 W zakładce "Dane Partnera" należy uzupełnić dane instytucji partnerskiej dla instytucji ubiegającej się o dotację.


W zakładce należy podać oryginalną nazwę partnera - niemieckiego dla instytucji polskiej lub polskiego dla instytucji niemieckiej, jego adres oraz dane osoby kontaktowej wraz z zajmowanym stanowiskiem, telefonem i adresem e-mail.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz