3.02.2013

Jak wypełnić zakładkę "Dane Wnioskodawcy"?

W zakładce "Dane Wnioskodawcy" należy uzupełnić dane instytucji ubiegającej się o dotację.

 

W formularzu na tym poziomie należy uzupełnić: oryginalną nazwę instytucji wnioskującej, formę prawną (do wyboru są następujące opcje: Firma komercyjna, Fundacja, Inne, Instytucja będąca reprezentantem danego kraju, Instytucja kościelna, Instytucja państwowa, Instytucja samorządowa, Osoba fizyczna, Samorząd terytorialny, Stowarzyszenie), adres (województwo/kraj związkowy do wyboru z listy), adres strony internetowej, numer NIP,. czy Państwa instytucja jest płatnikiem VAT (tak/nie), czy ma możliwość odliczania VAT (tak/nie), numer konta (należy podać dane konta oraz wskazać walutę, w której konto jest prowadzone - PLN/EUR).


W dalszej części formularza należy uzupełnić także dane osoby upoważnionej do podpisania wniosku z ramienia Państwa instytucji oraz dane osoby koordynującej projekt.

Na etapie dodawania dokumentów formalno-prawnych załączą Państwo skany potwierdzające te informacje.


W polu "Dokumenty formalno prawne" należy załączyć wyciąg z Krajowego rejestru Sądowego (jeżeli dotyczy) lub potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy).
Należy załączyć wyciąg z rejestru stowarzyszeń, fundacji, z rejestru handlowego (dotyczy wnioskodawców niemieckich). Maksymalny rozmiar plików to 5 MB, zalecamy więc skanowanie w czerni i bieli. Jeśli mają Państwo problemy z załączeniem pliku, prosimy o upewnienie się, że zainstalowali Państwo najnowszą wersję Adobe Flash Player.

Pomoc techniczna
W przypadku występowania problemów technicznych związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem ISOW, proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją składania wniosków. Gdy problem nie ustąpi proszę przesłać na adres mailowy isow@fwpn.org.pl zgłoszenie zawierające:
  1. nazwę wnioskodawcy;
  2. imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy osoby kontaktowej;
  3. krótki opis problemu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz